Rashlanut-Psakdin_MainPic רשלנות רפואית פסק דין
Rashlanut-Psakdin_MainPic רשלנות רפואית פסק דין
פנייה לייעוץ אישי  תביעה בגין רשלנות רפואית – כל השלבים

  בתי המשפט בישראל, דנים בתביעות רבות בתחום הרשלנות הרפואית. כאשר תביעת רשלנות רפואית מתקבלת, קובע בית המשפט את האחריות הנזיקית לרשלנות ואת סכום הפיצוי, אותו ישלם הנתבע לתובע.

  מקרות האירוע הרשלני ועד לקבלת הפיצוי הכספי, ישנם חמישה שלבים מרכזיים:

  ראשית, יגיע הנפגע לפגישת ייעוץ אצל עורך דין המתמחה ברשלנות רפואית. השלב השני הוא הכנת התיק הרפואי. הצעד הבא הוא בדיקה ראשונית של המומחה הרפואי. המומחה מעיין בתיק הרפואי ומגבש דעה, האם הנפגע אכן טופל ברשלנות.

  תוכן עניינים

  השלב הרביעי הוא כתיבת חוות הדעת. המומחה הרפואי קובע בחוות הדעת כי ניתן לתובע, טיפול רשלני וכן קובע את שיעור הנזק שנגרם לתובע, כתוצאה מהטיפול הרשלני. לאחר קבלת חוות הדעת, יוגש כתב התביעה לבית המשפט.

  פגישת ייעוץ ראשונה

  נפגעי רשלנות רפואית, המעוניינים להגיש תביעה לפיצויים, יפנו אל עורך דין המתמחה ברשלנות רפואית. תחילתו של תהליך הוא בפגישת ייעוץ ראשונה, אשר בה ישמע עורך הדין מן הנפגע את נסיבות המקרה ויעריך, על פי ניסיונו המקצועי, מהם סיכויי התביעה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   יש להדגיש כי זוהי הערכה בלבד, שכן רק מומחה רפואי, יכול לקבוע האם טופל הנפגע ברשלנות והאם פגיעותיו, הן תוצאה של הרשלנות.

   הנפגע יתבקש להביא עמו אל הפגישה, את כל המסמכים הרפואיים שברשותו ואם יחליט הנפגע, לשכור את שירותיו של עורך הדין, יועברו אלו אל המומחה הרפואי. בפגישה זו, כדאי לשאול את כל השאלות הנוגעות לתביעה המשפטית וכן חשוב לברר את נושא שכר הטרחה.

   הכנת התיק הרפואי

   עורך הדין אשר קיבל לידיו טיפול בתביעת רשלנות רפואית, יפעל, ראשית לכל, לאיסוף כל החומר הרפואי, לכדי תיק רפואי מלא.

   המסמכים הרפואיים מהווים ראיה לרשלנות הטיפול ועל בסיסם, יכתוב המומחה הרפואי, את חוות דעתו. איסוף החומר הרפואי נעשה בצורה מסודרת, על ידי פנייה למרפאות, בתי חולים ולכל מוסד אחר, בו טופל הנפגע.

   בדיקה ראשונית של המומחה

   עורך דין רשלנות רפואית, אשר שמע את סיפור המקרה של הנפגע, יכול להעריך האם ישנה עילה לתביעה או אם לאו. אולם, תביעת רשלנות רפואית, חייבת להתבסס על חוות דעת של מומחה רפואי, הקובע כי הייתה רשלנות. לפיכך, ההחלטה האם להגיש תביעה, תתקבל רק לאחר קבלת ייעוץ ראשוני של מומחה רפואי.

   עורך הדין מעביר למומחה, את התיעוד הרפואי. המומחה קורא בו בעיון ומגבש מסקנה באשר לקיומה או העדרה של רשלנות רפואית.

   כתיבת חוות הדעת

   קבע המומחה הרפואי, במסגרת הייעוץ הראשוני, כי מדובר במקרה של רשלנות רפואית והנפגע, החליט, לאחר שקיבל חוות דעת מעורך הדין, להגיש תביעה. בשלב זה, יכתוב המומחה הרפואי את חוות הדעת ויעבירה אל עורך הדין. לרוב, מוסרים המומחים את חוות הדעת, לאחר תקופה של חודש, או אף מספר חודשים.

   יש לזכור כי המוסד הרפואי הנתבע, מגיש חוות דעת מטעמו וזו תסתור את כל או מרבית מסקנותיו של המומחה מטעם התביעה. על בית המשפט יהיה להכריע מי מבין שתי חוות הדעת, היא הנכונה, כאשר לעיתים קרובות, ממנה הוא מומחה שלישי, מטעמו, על מנת להכריע בתביעה.

   רשלנות רפואית – הגשת כתב התביעה

   תביעות רשלנות רפואית, מסביר עו"ד אלי לוטן, נדונות באחד משני בתי המשפט האלו: בית משפט השלום או בית המשפט המחוזי.

   ניהול התביעה, נעשה באחת משלוש דרכים:

   1. ניהול מלא של ההליך: ישנם מקרים בהם, מנהלים הצדדים את ההליך המשפטי מתחילתו ועד סופו, עד לקבלת פסק דין.
   2. פנייה לבוררות /גישור: תיקי רשלנות רפואית יכולים להתנהל גם במסגרת של בוררות או גישור.
   3. הגעה לפשרה באמצע ההליך: תביעות המוגשות בגין רשלנות רפואית, מסתיימות לעיתים קרובות בפשרה.

   זהירות – התיישנות!

   בעת הגשת תביעה בגין רשלנות רפואית בהריון, רשלנות רפואית בטיפול שיניים, רשלנות בלידה וכו', יש לוודא כי לא חלפה תקופת ההתיישנות להגשת תביעות אלה. מהי תקופת התיישנות? תקופת התיישנות בדיני נזיקין, היא תקופה של שבע (7) שנים מיום קרות הנזק או מיום גילוי הנזק, לפי נסיבות המקרה.

   רשלנות רפואית בהריון ורשלנות בלידה – במקרה של רשלנות רפואית, תקופת ההתיישנות אמורה לחול מהיום בו נולדת עילת התביעה, קרי מיום התאונה/מיום קרות האירוע הרשלני.

   עם זאת, במקרה של רשלנות רפואית בהריון או רשלנות רפואית בלידה למשל, יכול שיחלוף פרק זמן בין ביצוע ההליך הרפואי הרשלני ועד לגילוי הנזק, ולכן, תחל תקופת ההתיישנות מהיום בו נתגלה הנזק, כך לפי סעיף 8 לחוק ההתיישנות.

   עם זאת, בכל מקרה תחלוף תקופת ההתיישנות בחלוף 10 שנים מיום קרות הנזק, גם אם הנזק התגלה בחלוף זמן רב מיום קרות האירוע הרשלני. הרציונאל העומד מאחורי תקופת התיישנות, הינו, בין היתר, הקושי להשתמש או להגיע לראיות לשם הוכחת הנזק.

   רשלנות רפואית בטיפול שיניים – גם במקרה של רשלנות רפואית שיניים, יכול שיתגלה נזק גופני שלא מיד עם האירוע הרשלני, אלא בחלוף זמן. תקופת ההתיישנות גם כאן תעמוד על 7 שנים מיום האירוע הרשלני או מיום גילוי הנזק.

   המבקשים להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית, יפנו, כצעד ראשון, לעורך דין, המתמחה בתחום זה. לאחר בדיקה ראשונית של מומחה רפואי, אשר סבור כי מדובר במקרה של רשלנות רפואית, תוכן חוות הדעת ותוגש עם כתב התביעה.

   *אין בניתוח המשפטי ובתוכן של אתר Rashlanut-Psakdin העוסק ברשלנות רפואית משום המלצה או חוות דעת והכוונה משפטית המחליפה ייעוץ פרטי מעורך דין.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-8043659
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף