Rashlanut-Psakdin_MainPic רשלנות רפואית פסק דין
Rashlanut-Psakdin_MainPic רשלנות רפואית פסק דין
פנייה לייעוץ אישיהאם רשלנות רפואית היא עבירה פלילית?

באופן כללי, רשלנות רפואית היא אינה עבירה פלילית, שכן מדובר בעוולה אזרחית העשויה להוביל לקבלת פיצויים.

אולם במקרים קיצוניים וחמורים, רשלנות רפואית אכן עלולה להוות עבירה פלילית שהעונש בגינה הוא מאסר בפועל.

המאמר שלפניכם, יסייע לכם להבין טוב יותר מהי רשלנות רפואית, אילו יסודות נדרשים להוכחה ומתי רשלנות רפואית הופכת לעבירה פלילית.

תוכן עניינים

מהי רשלנות רפואית?

רשלנות רפואית היא מונח המתאר את כל אותם מקרים בהם נגרם נזק למטופל כתוצאה מטיפול רשלני שנתן הצוות הרפואי המטפל, תוך שלא נקט במידת זהירות המצופה מצוות רפואי סביר.

רשלנות רפואית עשויה להתבטא במגוון דרכים: מתן טיפול תרופתי שגוי, ביצוע בדיקה באופן שגוי, אבחון חלקי, אי מסירת מידע מלא למטופל ועוד.

חשוב לציין, כי לא כל טעות אנוש שעושה צוות רפואי מהווה רשלנות.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

כיצד נבחנת רשלנות רפואית?

רשלנות רפואית נבחנת באמצעות 3 יסודות, אותם התביעה נדרשת להוכיח:

  1. נזק – ראשית, יש להוכיח כי אכן נגרם נזק למטופל, הן כאשר מדובר בנזק ממוני והן כשמדובר בנזק שאינו ממוני כגון כאב וסבל, קיצור תוחלת חיים, אבדן הנאות חיים ופגיעה באוטונומיה.

את הנזק ניתן להוכיח באמצעות מסמכים רפואיים שונים והמצאת חוות דעת מטעם אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש.

  1. התרשלות הצוות הרפואי – התרשלותו של הצוות המטפל נבחנת בהשוואה לסטנדרטים המקצועיים המצופים מצוות רפואי סביר בנסיבות העניין.

כלומר, התנהגותו של הרופא תחשב לרשלנית כאשר נמצא כי הרופא פעל באופן הסוטה מן הסטנדרט המצופה, ולא כפי שהיה נוהג רופא סביר.

הסטנדרט המצופה עשוי להיבחן באמצעות הסתכלות על שיטות הפעולה המקובלות בעולם הרפואה וחוות דעת רפואיות של רופאים שונים, המעידים על כך שלא היו פועלים כפי שפעל הרופא אילו היו נתקלים במקרה שכזה.

  1. קשר סיבתי – בתביעות רשלנות רפואית נדרש להוכיח קשר סיבתי מובהק בין התרשלות הצוות הרפואי לבין הנזק שנגרם למטופל.

עניין זה עשוי להפוך בעייתי בחלק מהמקרים שכן עשויים להיות מספר גורמים אפשריים לנזק.

רק כאשר תוכיח התביעה את שלושת היסודות שפורטו לעיל, ייחשב המקרה כרשלנות רפואית.

באילו מקרים רשלנות רפואית מהווה עבירה פלילית?

רשלנות רפואית עשויה להוות עבירה פלילית כאשר הרשלנות הובילה למוות של המטופל או לנכות חמורה בלתי הפיכה.

מקרים אלו ייחשבו בדין הפלילי כגרימת מוות ברשלנות או גרימת חבלה ברשלנות, שהעונש עליהם עשוי להגיע לשלוש שנות מסר בפועל.

באופן כללי, רשלנות רפואית היא תביעה נזיקית, אך במקרים חמורים, המדינה עשויה למצוא לנכון להעמיד את הרופא הרשלן לדין פלילי.

מקרים של רשלנות רפואית פלילית, הם מקרים בהם רשלנות הרופא נגועה באי מקצועיות באופן קיצוני, וההתרשלות הינה חמורה ביותר.

בנוסף, המדינה עשויה להחליט להעמיד לדין פלילי את הרופא הרשלן גם במצבים בהם הרופא התרשל מספר פעמים קודם לכן, ולא עמד על כך לדין פלילי.

כלומר, כאשר מדובר ברופא שמתרשל באופן סדרתי, יהיה ניתן להעמידו לדין פלילי.

חשוב לציין, כי לא כל מקרה של מוות כתוצאה מטיפול רפואי הוא מקרה של רשלנות רפואית פלילית, ולעיתים מדובר בטעות אנוש בלתי נמנעת.

עולם הרפואה מטבעו טומן בחובו את הסיכון שייגרם מוות למטופל כתוצאה מתגובה לא צפויה לטיפול רפואי שקיבל, או טעות אנוש הגיונית שעשה הרופא.

לכן, כפי שצוין קודם, הרשלנות הרפואית נקבעת לאור “מבחן הרופא הסביר”, בו בית המשפט יבחן כיצד רופא סביר היה נוהג אילו עמד בפניו מקרה שכזה.

במידה שנמצא כי התנהגות הרופא תואמת את הרופא הסביר, לא מדובר ברשלנות רפואית גם במקרים בהם אכן נגרם נזק.

מהי החשיבות של ייצוג משפטי בתביעת רשלנות רפואית?

ייצוג משפטי בתביעת רשלנות רפואית הוא קריטי ורלוונטי ביותר, שכן לעיתים הוכחת רשלנות רפואית עשויה להפוך למשימה לא פשוטה, זאת בשל סיבתיות עמומה או קושי בהוכחת התרשלות הצוות הרפואי.

עורך דין מומחה בתחום, שהינו בקיא ומנוסה בתיקים מסוג זה, יודע כיצד לגשת למקרה ומסוגל להכווין אתכם כיצד יש לפעול על מנת להוביל לתוצאה הטובה ביותר עבורכם.

לסיכום, ברוב הפעמים רשלנות רפואית היא אינה עבירה פלילית, למעט מקרים חמורים וקיצוניים בהם המדינה מתערבת ומחליטה לפתוח תיק פלילי כנגד הרופא הרשלן.

בכל מקרה של רשלנות רפואית, מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי, על מנת להעלות את סיכויי הצלחתכם בתיק.

*אין בניתוח המשפטי ובתוכן של אתר rashlanut-psakdin העוסק ברשלנות רפואית משום המלצה או חוות דעת והכוונה משפטית המחליפה ייעוץ פרטי מעורך דין.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-8043659
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף