Rashlanut-Psakdin_MainPic רשלנות רפואית פסק דין
Rashlanut-Psakdin_MainPic רשלנות רפואית פסק דין
פנייה לייעוץ אישי  רשלנות רפואית בלידה – פרשת לזר

  התרשלותו של צוות רפואי, המטפל באישה במהלך הלידה, עלול לגרום לנזקים פיזיים קשים הן לאם והן ליילוד. 

  רשלנות רפואית בלידה – פרשת לזר

  במקרה שלפנינו, ת"א 8068/06 לזר אלון ואח' נ' הסתדרות מדיצינית הדסה, הוגשה תביעה בגין רשלנות רפואית בלידה, במסגרתה נטען כי הצוות הרפואי התרשל בחיזוי אירוע פרע כתפיים של התובע. כתוצאה מכך, סובל התובע מנזקים נוירולוגים, לרבות פיגור שכלי ושיתוק. בכתב התביעה נטען כי הצוות הרפואי כשל במובנים רבים, למשל, שלא ביצע מעקב ראוי אחר היולדת ולא ביצע את הבדיקות הדרושות.

  תוכן עניינים

  בית המשפט דחה את התביעה משסבר כי הצוות הרפואי, ביצע עבודתו כראוי. למעלה מן הצורך, דן בית המשפט בשאלת הקשר הסיבתי ומצא כי אין קש"ס בין הנזקים הנוירולוגים של התובע, לבין אירוע פרע הכתפיים, שהתרחש במהלך הלידה.

  התנהלות הצוות הרפואי

  התובע טען כי לא בוצעו באמו, הבדיקות הדרושות וכי המעקב אחר מצבה, בכל הליך הלידה, לא היה תקין.

  מן הראיות שהוגשו לבית המשפט, לרבות, טופס קבלת היולדת לחדר הלידה, קבע בית המשפט, כי לאם בוצעו כל הבדיקות הדרושות ולא נפל פגם בהתנהלות הצוות הרפואי.

  גילוי אירוע פרע כתפיים

  במהלך הלידה התרחש אירוע של כליאת כתפיים – פרע כתפיים. זהו מצב שבו ראשו של היילוד כבר יוצא החוצה, אך כתפיו נשארות תקועות מעל עצמות האגן של היולדת.

  לטענת התובע, על הצוות הרפואי היה לחזות את האירוע הזה, בהתבסס על משקלו של הילוד ועל היחס שבין משקלו למשקל האם וגודל האגן. בית המשפט דחה טענה זו בהתבסס על חוות הדעת שהוגשה מטעם הנתבעת, על פיה לא היו גורמי חיזוי לאירוע הכתפיים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   טענת התובע כי משהתרחש האירוע, לא טיפל בו הצוות כראוי, נדחתה גם היא. על פי העדויות, סבר בית המשפט כי המיילדות, פעלו על פי סדר הפעולות המקובל במצב של אירוע פער כתפיים ועל כן, נדחתה טענת רשלנות רפואית בלידה.

   רשלנות בלידה – העברת נטל ההוכחה

   התובע בפסק דין רשלנות רפואית זה, ביקש להעביר את נטל ההוכחה אל הנתבעת, בשל העדר תיעוד. בית המשפט, נענה לבקשות אלו, כאשר נגרם נזק ראייתי מהותי למבקש. במקרה זה, הועבר נטל הראיה, רק בנושא מסוים, היות שרק לגביו, הצליח התובע להוכיח, כי נגרם לו נזק ראייתי. העדר ניהול רשומה רפואית מסודרת, לאורך כל ההליך הרפואי, הוא הפרה של חוק זכויות החולה:

   1. מעקב רפואי תקין: חובה זו של ניהול תיעוד רפואי, נועדה לשמור על מתן טיפול רפואי טוב. ללא רישום מסודר של אופן הטיפול, לא ניתן יהיה לנהל מעקב רפואי תקין אחר החולה.
   2. הוכחת תביעת רשלנות רפואית בלידה: לתיעוד הרפואי, חשיבות ראייתית גדולה, בתביעות רשלנות רפואית. כאשר הצוות המטפל באישה בהריון, לא מתעד באופן מסודר את מהלך הטיפול בה, תתקשה האם להוכיח רשלנות בלידה.
   3. העברת הנטל: אי ניהול רשומה רפואית, או ניהול חסר, כפי שקרה במקרה שלפנינו, מקים למטופל, זכות לבקש את העברת נטל ההוכחה אל הנתבע. עתה, על הנתבע להראות כי הטיפול שניתן היה סביר וכי הוא לא התרשל בעבודתו. בית המשפט רשאי להעביר את נטל ההוכחה לגבי עניין מסוים, או לגבי כל התביעה.

   העברת נטל ההוכחה בתביעות רשלנות בלידה, יכולה להתרחש במקרים שונים, לרבות במצב של העדר ניהול רשומה רפואית. במקרה שלהלן, העביר בית המשפט את הנטל, באופן חלקי.

   *אין בניתוח המשפטי ובתוכן של אתר Rashlanut-Psakdin העוסק ברשלנות רפואית משום המלצה או חוות דעת והכוונה משפטית המחליפה ייעוץ פרטי מעורך דין.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-8043659
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף