Rashlanut-Psakdin_MainPic רשלנות רפואית פסק דין
Rashlanut-Psakdin_MainPic רשלנות רפואית פסק דין
פנייה לייעוץ אישי  פיצויים בגין רשלנות רפואית בלידה

  הפיצויים בגין רשלנות רפואית בלידה נגזרים מתוך מספר פרמטרים בהם דן בית המשפט. קראו את המאמר כדי לדעת מה גובה הפיצויים המגיע לכם במידה ותוכיחו רשלנות רפואית.

  פיצויים בגין רשלנות רפואית בלידה

  רשלנות רפואית בלידה עשויה לגרום נזקים עצומים לתינוק, לאם ולמשפחה.

  תוכן עניינים

  ההתמודדות עם נזקים אלו לא תמיד עולה בקנה אחד עם היכולת הפיננסית של המשפחה, לכן נדרשים בתי המשפט בישראל לפסוק פיצויים בסכומים גבוהים.

  מעבר לכך, מטרתו של הפיצוי הכספי הוא להביא לשיפור האחריות אותה נוטלים הרופאים. בתי המשפט רואים בפסיקה כלי יעיל לצורך התמודדות עם מקרי רשלנות רפואית בלידה, בניתוח או בכל הליך טיפולי אחר.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מה אתם חושבים על גובה הפיצויים במקרי רשלנות רפואית?

   גובה הפיצויים הרצוי עבור רשלנות רפואית בלידה עלה לדיון בישראל מספר פעמים. ישנה גישה הטוענת כי על בתי המשפט ורשויות החוק להמעיט את כמות התביעות בגין רשלנות רפואית.

   על פי הגישה הזו, הבחנה בין מקרים בהם בוצעה התרשלות לבין מקרים בהם הרופא לא הפעיל את שיקול הדעת הנכון חיונית לצורך יצירת תשתית טיפול ראויה.

   לעומת זאת, גישה אחרת טוענת כי נפגעים מרשלנות רפואית זכאים לקבל פיצוי בגין כל נזק שנגרם באשמה.

   בתי המשפט ברחבי העולם מכירים באחריות המוטלת על רופאים ולכן מתייחסים בכובד ראש אל תביעות רשלנות בלידה. יש לזכור כי הייחודיות של רשלנות בלידה נובעת מתוך החשיבות החברתית והתרבותית המיוחסת אל האירוע. רשלנות בלידה עשויה לפגוע בתינוק לאורך שנים ובתי המשפט מאפשרים להגיש תביעות עד שבע שנים לאחר הגיעו לגיל 18.

   ההבדל בין נזק ישיר לנזק כללי

   הפיצויים בגין רשלנות רפואית בלידה נקבעים על בסיס מספר קריטריונים קבועים. אמנם יש לבחון כל מקרה לגופו על מנת להעריך את גובה הפיצויים עליו יחליט בית המשפט, אך ניתן להיעזר בגורמים המבחינים בין סוג הנזק:

   א. נזק ישיר – על התובע להוכיח בעזרת חוות דעת רפואית של מומחה כי נגרם לו נזק ישיר. בית המשפט בוחן את הנזק הישיר ומחליט על גובה הפיצויים הנדרש על מנת להקל עליו.

   ב. נזק כללי – ישנם מקרים של רשלנות רפואית בלידה בהם האם לבדה נפגעת, לעומת רשלנות הפוגעת ישירות בתינוק.
   הנזק הכללי הוא למעשה הנזק שייגרם לתובע בעתיד. ברשלנות רפואית בלידה ניתן לראות את הנזק הכללי בצורה הבולטת ביותר, משום שבית המשפט צריך להתחשב בכושר ההשתכרות של התינוק בעתיד ובאופן בו תשפיע הרשלנות הרפואית על איכות חייו. מלבד הנזק הפיזי אמור הפיצוי לכסות גם את הנזקים הנפשיים, את הפגיעה בביטחון העצמי ועוד. במידה והנכות היא תפקודית יש לפסוק על פיצויים גבוהים יותר.

   הערכת הפיצוי בגין נזקי גוף עיקריים

   הנזק הנגרם לתובע לאחר רשלנות רפואית בלידה נגזר מתוך הערכות של מומחים רפואיים. בכל הקשור אל נזקי גוף, בית המשפט נוהג לפסוק פיצויים על בסיס אחוזי הנכות אותם קובע המוסד לביטוח לאומי.

   לעומת זאת, הפיצוי בגין הפסד השתכרות עתידי מחושב על פי הנכות שנגרמה לתובע. ישנו גם היבט של נזק שאינו ממוני, כגון כאב וסבל אותם לא ניתן לכמת באופן פיננסי. רוב השופטים מעלים את גובה הפיצוי במקרים אלו וזאת על מנת להקל על התובע.

   דעו כמה כסף מגיע לכם

   לסיכום, הפיצוי בתביעת רשלנות רפואית בלידה אינו נובע אך ורק מתוך ההוצאות הרפואיות. זהו אמנם מרכיב מרכזי ועיקרי בחישוב הפיצוי, אך אליו מצטרפים לא מעט שיקולים אחרים. הפיצוי צריך לקחת בחשבון גם את העזרה של צד ג' ואת עלותה של העזרה הזו. אירוע הרשלנות הרפואית מחייב את בית המשפט במעקב אחר כל סוגי ההוצאות הכלכליות ובהחלטה על הדרך הנכונה למתן עזרה לנפגעים.

   *אין בניתוח המשפטי ובתוכן של אתר Rashlanut-Psakdin העוסק ברשלנות רפואית משום המלצה או חוות דעת והכוונה משפטית המחליפה ייעוץ פרטי מעורך דין.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-8043659
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף