Rashlanut-Psakdin_MainPic רשלנות רפואית פסק דין
Rashlanut-Psakdin_MainPic רשלנות רפואית פסק דין
פנייה לייעוץ אישי  מקרי מוות כתוצאה מרשלנות רפואית

  רשלנות רפואית, כגון רשלנות רפואית בניתוח, עלולה להביא לתוצאות טראגיות, לרבות מקרי מוות. מקרה מוות כתוצאה מרשלנות רפואית, נקרא רשלנות רפואית חמורה. לאחר מות החולה, ניתן לבצע ניתוח שלאחר המוות על מנת לנסות לקבוע את סיבת מות החולה.

  מקרי מוות כתוצאה מרשלנות רפואית

  מטרתה של עריכת ניתוח שלאחר המוות, הוא גילוי הנסיבות שהביאו למות החולה, ובדיקה אם מדובר ברשלנות רפואית בניתוח או בטיפול אחר, שהביאו למוות.

  תוכן עניינים

  לאור נתיחת הגופה, ניתן לקבל חוות דעת רפואית, אשר אותה ניתן לצרף לכתב תביעת רשלנות רפואית באמצעות רשלנות רפואית עורך דין.

  במידה והחולה נפטר בעקבות רשלנות רפואית בניתוח, או במהלך טיפול מורכב אחר, ולבני משפחתו יש חשש כי מותו נגרם כתוצאה מרשלנות בניתוח, רשאים הם לדרוש כי בגופתו יבוצע ניתוח שלאחר המוות, מלווה בחוות דעת רפואית על ידי פתולוג, שתתלווה לתביעת רשלנות רפואית על ידי רשלנות רפואית עורך דין.

  היכן נערכת נתיחה לאחר המוות בעקבות רשלנות רפואית בניתוח?

  בתל אביב קיים "המכון לרפואה משפטית", המוסד היחיד הרשאי לבצע ניתוחים שלאחר המוות. יצוין כי ניתוח שלאחר המוות סותר את ההלכה היהודית של קדושת המת, ולמרות זאת, ישנם רבנים המתיקים ניתוח זה, אם מטרתו היא הצלת חיי אחרים.

  מתי ניתן לבצע ניתוח שלאחר המוות?

  חוק סיבות מוות משנת 1958 הוא החוק המסדיר ביצוע ניתוחים שלאחר המוות. לפי חוק זה, ניתוח שלאחר המוות יבוצע רק במקרה בו מתעורר צורך בביצועו, מחשש לרשלנות רפואית בניתוח או בטיפול או מקרים נוספים. את הניתוח יש לבצע לאור חשש סביר לפטירה בנסיבות לא טבעיות של החולה או מעשה פלילי.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   עריכת הניתוח תהיה תלויה בהסכמת משפחתו של המנוח או בעקבות צו בית משפט, לבקשת רשלנות רפואית עורך דין. צו בית משפט יינתן, על פי הפסיקה, בעקבות חשש סביר לרשלנות רפואית בניתוח או בטיפול, שהביאו לכאורה למות החולה, או הזנחה או עבירה אחרת, וכן כאשר הניתוח שלאחר המוות נדרש לבירור הסיבה למות החולה.

   ביצוע ניתוח שלאחר המוות ללא הסכמת המשפחה או ללא צו בית משפט בעקבות בקשת רשלנות רפואית עורך דין, מהווה עבירה פלילית.

   תביעת רשלנות רפואית כתוצאה מרשלנות רפואית בניתוח

   כאשר לאחר ניתוח שלאחר המוות, מתגלה כי החולה נפטר כתוצאה מרשלנות, קמה למשפחתו עילה נזיקית בגין רשלנות רפואית, אותה רצוי להגיש באמצעות רשלנות רפואית עורך דין.

   ניתוח שלאחר המוות יתקיים בעקבות חשש של בני המשפחה שהחולה נפטר בנסיבות חשודות. בעקבות הניתוח שלאחר המוות, ניתן לגלות אם במהלך הניתוח, אירע מקרה של רשלנות רפואית בניתוח כגון מתן תרופות במינון לא נכון, השארת כלים בתוך גוף המטופל, אבחון לא נכון ועוד.

   בתביעת רשלנות רפואית, תיבחן התנהגות המטפל על פי מבחן "הרופא הסביר". הכוונה היא, האם הרופא המטפל נהג לפי הסטנדרטים הטיפוליים הנדרשים מרופא סביר, כפי שנקבעים מעת לעת בפסיקה ובהנחיות פנימיות. על הרופא הסביר לנהוג באופן סביר באבחנת המחלה, בחירת הטיפול, הטיפול עצמו ובמעקב שלאחר הטיפול.

   במקרה של רשלנות רפואית חמורה, יש להראות כי הרופא המטפל חרג באופן ניכר מהסטנדרט הטיפולי, תוך הפגנות חוסר מקצועיות חמורה. לרוב, מדובר במקרים בהם למטופל היה נדרש טיפול יחסית פשוט, אך על אף זאת, נפטר כתוצאה מהטיפול.

   במקרים בהם מצבו של המטופל היה חמור ממילא, יהיה מסובך יותר להוכיח כי התקיימה רשלנות רפואית, מאחר ובית המשפט עשוי להשתכנע כי החולה נפטר בשל מחלתו ולא בשל טיפול לקוי. יצוין כי, על אף התחשבות במצבו של המטופל טרם ההליך הרפואי, בית המשפט יפסוק כי התקיים אירוע של רשלנות רפואית גם במקרה בו הוחש מותו של המטופל, שהיה צפוי ממילא לאור מצבו.

   לסיכום, ניתוח שלאחר המוות יבוצע לבקשת משפחת הנפטר או בעקבות קבלת צו בית משפט לאור בקשת רשלנות רפואית עורך דין.

   הניתוח יבוצע לאור חשש סביר לרשלנות רפואית חמורה, אשר בעקבותיה לכאורה נפטר המטופל. לאחר עריכת ניתוח שלא המוות, תינתן חוות דעת מאת פתולוג מומחה, אותה יש לצרף לכתב תביעת רשלנות רפואית. בתביעת רשלנות רפואית, יבחן בית המשפט אם הרופא המטפל נהג על פי מבחן "הרופא הסביר" של סטנדרט טיפולי הולם.

   *אין בניתוח המשפטי ובתוכן של אתר Rashlanut-Psakdin העוסק ברשלנות רפואית משום המלצה או חוות דעת והכוונה משפטית המחליפה ייעוץ פרטי מעורך דין.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-8043659
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף