Rashlanut-Psakdin_MainPic רשלנות רפואית פסק דין
Rashlanut-Psakdin_MainPic רשלנות רפואית פסק דין
פנייה לייעוץ אישיחמשת השלבים המרכזיים בתביעות רשלנות רפואית

רשלנות רפואית היא אחת העוולות השכיחות ביותר בתחום דיני הנזיקין ועל כן, מוגשות תביעות רבות בגין רשלנות רפואית, בתחומי הרפואה השונים.

חמשת השלבים המרכזיים בתביעות רשלנות רפואית

תביעת רשלנות רפואית מורכבת למעשה מחמישה שלבים מרכזיים :

תוכן עניינים

השלב הראשון הוא קבלת ייעוץ משפטי, שכן הטיפול בתביעת רשלנות רפואית, חייב להיעשות בידי עורך דין המומחה בתחום. כאשר הוחלט על הגשת תביעת רשלנות רפואית, על הלקוח לחתום על יפוי כח והסכם שכר טרחה, זהו השלב השני. משימתו הראשונה של עורך הדין היא לאסוף את כל החומר הרפואי, אשר ישמש את הבסיס הראייתי לתביעה, זהו השלב השלישי. על חשיבותו של התיעוד הרפואי, נדון בהמשך המאמר.

השלב הרביעי הוא חוות דעת מומחה, אשר נערכת על ידי מומחה רפואי אובייקטיבי. השלב האחרון בתביעות רשלנות רפואית הוא קבלת הפיצוי הכספי, בין אם במסגרת פשרה שהושגה עם הנתבע ובין אם על ידי פסק דין רשלנות רפואית שניתן לטובת התובע.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

קבלת ייעוץ משפטי

השלב הראשון בתביעות רשלנות רפואית, הוא פנייה אל עורך דין המתמחה ברשלנות רפואית, אשר יגיש עבור הנפגע, תביעה כנגד הגורם שהתרשל.

עורכי דין בעלי ניסיון בתחום, יוכלו, במרבית המקרים, להעריך האם ישנה עילת תביעה מבוססת והאם כדאי להתחיל בתהליך הגשת תביעה. עם זאת, חשוב לציין כי עורך הדין איננו רופא ועל כן, הקביעה האם הייתה רשלנות רפואית או אם לאו, תיעשה על ידי המומחה הרפואי. על תפקידו, יפורט בהמשך.

אם סבר עורך הדין כי יש מקום להגשת תביעה, יפנה את הנפגע אל המומחה הרפואי.

פרט חשוב בהקשר זה הוא כי רוב עורכי הדין בתחום רשלנות רפואית, אינם גובים שכר טרחה עבור פגישת ייעוץ ראשונה. על כן, אף במקרים כי ישנו ספק בקיומה של עילת תביעה, כדאי לפנות לייעוץ ראשוני.

יפוי כח ושכר טרחה

השלב השני בתביעות רשלנות רפואית הוא חתימה על יפוי כח והסכם שכר טרחה. ללא שני המסמכים הללו, לא יכול עורך הדין להתחיל בטיפול המשפטי בתביעה.

כאשר הנפגע חותם על יפוי כח, הוא מסמיך את עורך דינו לפעול בשמו, לצורך קבלת זכויותיו של הנפגע, על פי דין.

הסכם שכר הטרחה, מעגן את התמורה הכספית אשר יקבל עורך הדין, עבור הטיפול בתביעה. יש לציין כי שכרם של עורכי דין בתחום רשלנות רפואית, מורכב, בדרך כלל, מאחוז מסוים, מסכום הפיצויים שיקבל הנפגע, בסוף התהליך. על כן, הנפגע אינו צריך לשלם את שכר הטרחה מכספו, אלא מכספי הפיצויים.

תיעוד רפואי

תביעת רשלנות רפואית אינה יכולה להתגבש, ללא מסמכים רפואיים, אשר מהווים את ההוכחה לטענות הנפגע, התובע. כמו כן, לא יוכל המומחה הרפואי, לכתוב את חוות דעתו, ללא תיעוד רפואי מסודר.

לאור זאת, הליך איסוף החומר הרפואי, הוא הפעולה הראשונה שמבצע עורך הדין בתביעות רשלנות רפואית ומילת המפתח בעניין זה היא יסודיות.

התיק הרפואי חייב לכלול את כל המסמכים הרפואיים, מכל רופא וגורם רפואי, אשר בו טופל או נבדק, הנפגע. בבואו של הנפגע לפגישת הייעוץ עם עורך הדין, עליו להביא את כל החומר הרפואי שנמצא ברשותו, על מנת שעורך הדין יידע, איזה חומר חסר.

חוות דעת מומחה

הראייה המרכזית בתביעות רשלנות רפואית היא חוות דעתו של המומחה הרפואי.

קבלת חוות הדעת היא השלב הרביעי בתביעת רשלנות רפואית וללא חוות דעת התומכת בטענת הרשלנות, לא יוכל התובע לזכות בתביעה. כיצד כותב המומחה את חוות דעתו ומה מופיע בה?

  1. מסירת התיק הרפואי: טרם יחליט המומחה הרפואי, האם לכתוב את חוות הדעת, הוא מקבל לידיו את התיק הרפואי של הנפגע. אם גיבש המומחה דעה מקצועית, כי אכן מדובר במקרה של רשלנות רפואית, יעבור לשלב הבא.
  2. בדיקת הנפגע: כתיבת חוות הדעת, מתבססת אמנם על המסמכים הרפואיים, אך המומחה חייב לבדוק את הנפגע בעצמו ולהתרשם ממצבו של הנפגע, טרם כתיבת חוות הדעת
  3. אחוזי נכות: חוות הדעת מכילה את הקביעה כי הגורם המטפל התרשל בטיפול הרפואי וכמו כן, קובע המומחה במסגרת חוות הדעת, מהם אחוזי הנכות מהם סובל הנפגע, עקב הטיפול הרשלני.

רשלנות רפואית – פיצוי כספי

עם קבלת חוות הדעת, יכול עורך הדין להתחיל במלאכת הכנת כתב התביעה. לאחר הגשתו של כתב התביעה, מגיש לרוב, הצד שכנגד, חוות דעת מומחה מטעמו, אשר טוענת כי אין המדובר במקרה של רשלנות רפואית.

תביעות רשלנות רפואית המסתיימות עם ידו של הנפגע על העליונה, מזכות את הנפגע בפיצוי כספי, אשר אמור לשקף את נזקיו בעבר, בהווה ובעתיד, אשר לא היו נגרמים לולא הטיפול הרשלני.

במקרים מסוימים, עוברת התביעה את כל ההליך המשפטי במלואו ורק עם קבלת פסק הדין, מקבל הנפגע את הפיצויים. במקרים אחרים, מסתיים הטיפול בתביעה, עקב פשרה בין הצדדים, המזכה את הנפגע בפיצוי הכספי.

תביעות רשלנות רפואית כוללות חמישה שלבים מרכזיים, אשר פורטו בהרחבה במאמר זה. אם נפגעתם בשל טיפול רשלני, פנו אל עורך הדין המתמחה בתחום הרשלנות הרפואית ודאגו לקבל את הפיצוי לו אתם זכאים.

*אין בניתוח המשפטי ובתוכן של אתר rashlanut-psakdin העוסק ברשלנות רפואית משום המלצה או חוות דעת והכוונה משפטית המחליפה ייעוץ פרטי מעורך דין.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-8043659
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף