Rashlanut-Psakdin_MainPic רשלנות רפואית פסק דין
Rashlanut-Psakdin_MainPic רשלנות רפואית פסק דין
פנייה לייעוץ אישי  חילוט רכוש בעקבות עבירות סמים

  פקודת הסמים המסוכנים בישראל מאפשרת חילוט רכוש ששימש כאמצעי לעבירת סמים. מהו חילוט רכוש בעבירות סמים? איזה רכוש בדיוק ניתן לחלט? מה דבר החוק בנושא? כל המידע לפניכם

  חילוט רכוש בעקבות עבירות סמים

  בחודש ינואר השנה, פשטה המשטרה על מכולה בנמל אשדוד אשר בה נמצאה כמות של חצי טון סם קוקאין.

  תוכן עניינים

  השוטרים עקבו אחר האונייה שהגיעה מדרום אמריקה, עד שנכנסה לגבולות הארץ ופשטו עליה. במכולה נמצאו ארגזים שנראו כחבילות של דפי נייר, אך במקום ניירות, נמצאו הסמים. מדובר בשווי כספי של כרבע מיליארד שקלים. אחד העונשים הצפויים במקרה זה הוא חילוט רכוש, וכמובן מעורבות בייבוא סמים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   נכון למידע הנמסר כמספר ימים לאחר פשיטת המשטרה, החשוד שנעצר מסרב לדבר, ונראה כי חקירה זו הולכת להימשך זמן רב. מה לגבי החילוט?

   מהו חילוט רכוש בהליך פלילי?

   פקודת הסמים המסוכנים מתייחסת בסעיף 36א לנושא חילוט רכוש בהליך פלילי:

   "א. הורשע אדם בעבירה של עסקת סמים, יצווה בית המשפט, זולת אם סבר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט, כי בנוסף לכל עונש יחולט לאוצר המדינה כל רכוש שהוא –

   1. רכוש ששימש או נועד לשמש כאמצעי לביצוע העבירה או ששימש או נועד לשמש כדי לאפשר את ביצוע העבירה;
   2. רכוש שהושג, במישרין או בעקיפין, כשכר העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה, או שיועד לכך".

   כלומר, פקודת הסמים המסוכנים מאפשרת לבית המשפט להורות על חילוט רכוש ששימש כאמצעי לביצוע עבירה, או שניתן כתגמול כלשהו כתוצאה מעבירת סמים. לא מדובר רק על עבירת סחר בסמים, כל עבירה חמורה על פי פקודת הסמים המסוכנים, נחשבת לעבירת סמים. הווה אומר, ייצור, הכנה, הפקה, ייצוא וייבוא, וגם החזקת סמים בכמות גדולה, נחשבים עבירות של עסקאות סמים.

   מה הרכוש שניתן לחלוט בגין עבירות סמים?

   • רכוש שנעשה בו שימוש ואמצעי לביצוע העבירה – כלי רכב, טלפון, כלי תחבורה אחר, דירה שהוקמה בה מעבדת סמים.
   • רכוש שניתן או הושג בעקבות ביצוע העבירה – כספים, נכסי נדל"ן, כלי תחבורה, ועוד.

   חילוט חובה וחילוט רשות

   עבירות סמים מגדירות שני סוגי חילוט:

   1. חילוט חובה – בית המשפט חייב לצוות על חילוט הרכוש. חילוט חובה חל על הסמים והכלים הנלווים לביצוע העבירה, לאחר ההרשעה: "הורשע אדם בעבירה לפי פקודה זו או תקנות לפיה, יצווה בית המשפט על חילוטם של הסמים המסוכנים, המקטרות והכלים האחרים שלגביהם נעברה העבירה, והם יושמדו או ייעשה בהם בדרך אחרת, הכל כפי שייראה לבית המשפט" (סעיף 35 לפקודת הסמים המסוכנים). המילה "יצווה" מצביעה על חילוט חובה של כל הרכוש שסייע לעבירת הסמים.
   2. חילוט רשות – בית המשפט רשאי להורות על חילוט אך אינו מחויב לכך. אם אזרח לא הורשע עדיין בעבירת סמים, בית המשפט אינו מחויב להורות על חילוטם: "הגיעו לידי המשטרה סמים מסוכנים או כלים שנועדו לשימוש בהם, רשאי בית המשפט, לאחר שהוגשה לו תעודה כאמור בסעיף 31(5), לצוות על חילוטם וכן על השמדתם בכל עת גם אם לא הורשע אדם לגביהם " סעיף 36.

   מדוע במקרה זה אינן חובה אלא רשות? מכיוון שטרם הורשע הנאשם, טרם נקבע כי בוצעה עבירה בפועל, ולכן אין חובה על בית המשפט להורות על חילוט. בית המשפט דוגל בגישת "זכאי עד כי נמצא אשם".

   חילוט הסמים

   הסמים והכלים שנתפסו בעבירת הסמים גם כן מועברים לחילוט, וגם עבור הסמים קיימים שני סוגי חילוט:

   • חילוט חובה – לאחר שניתנה הכרעה בעניין הנאשם, בית המשפט חייב להורות על חילוט הסמים והכלים שנתפסו, ועל השמדתם.
   • חילוט רשות – גם כאן, במידה ומדובר בנאדם שטרם הורשע, בידי בית המשפט שיקול הדעת האם לחלט ולהשמיד את הסמים או לאו.

   מדוע חשוב להתייעץ עם עורך דין המומחה בחילוט בגין עבירות סמים?

   בשנים האחרונות בית המשפט נוקט בחומרה מול אזרחים המואשמים בעבירות סמים. בתים ונכסי נדל"ן, רכבים, טלפונים ניידים וסכומי כסף מוחרמים, ויש הטוענים כי לעיתים אין מידה שווה של התאמה בין גודל העבירה לגודל החילוט. אם אתה חשוד או מואשם בעבירת סמים, יש להתייעץ עם עורך דין פלילי המומחה בעבירות סמים ובנושא החילוט, על מנת לסייע לך לא לאבד רכוש יקר אשר יגרום לך לנזק כלכלי גדול יותר.

   *אין בניתוח המשפטי ובתוכן של אתר Rashlanut-Psakdin העוסק ברשלנות רפואית משום המלצה או חוות דעת והכוונה משפטית המחליפה ייעוץ פרטי מעורך דין.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-8043659
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף