לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:
077-9974772

דיני עבודה: זכויות עובד, הסכמים קיבוציים, הסכם עבודה

זכויות עובד בישראל מעוגנות בארבעה מקורות : חוקי עבודה, פסיקה, הסכמים קיבוציים וכן, במסגרת הסכם עבודה.

חוקי העבודה כוללים בין השאר את זכותו של עובד לחופשה שנתית, דמי הבראה, החזר נסיעות, גמול שעות נוספות ועוד.

פסיקת בתי הדין האזוריים לעבודה וכן פסיקת בית הדין הארצי לעבודה, מעניקים פרשנות לסעיפי החוק ולצווי ההרחבה, כך למשל, קבעה הפסיקה מבחנים לקיומם של יחסי עובד מעביד.

ההתקשרות בין מעסיק לבין מועסק הנה לפי הסכם עבודה אישי או לפי הסכם קיבוצי.

לעיתים, חל על עובד הסכם קיבוצי ובד בבד, נחתם בין הצדדים, הסכם עבודה אישי. במקרה של סתירה, קובע חוק הסכמים קיבוציים כי ההוראה שבהסכם הקיבוצי, גוברת. אם ההוראה שבהסכם האישי, מטיבה יותר עם העובד, תחול היא, אלא אם יש בהסכם הקיבוצי, דבר המונע קיומה של ההוראה המטיבה.

יש לציין כי במרבית המקרים, הסכם קיבוצי הוא זה המטיב עם העובד ועל כן נקבע כי ככלל, גובר הוא על הוראות הסכם עבודה.

זכויות עובד – סקירה

החקיקה בתחום דיני העבודה, יחד עם פסיקות בתי הדין לעבודה, יצרו זכויות עובד רבות. ניתן להצביע על ארבע זכויות מרכזיות: חופשה שנתית, דמי הבראה, החזר נסיעות וגמול שעות נוספות. להלן, נסביר על כל אחת מן הזכויות הללו:

  1. יציאה לחופשה : חוק חופשה שנתית קובע את זכותו של כל עובד, בין אם עובד הוא במשרה מלאה ובין אם לאו, לצאת לחופשה שנתית. מספר ימי החופשה להם זכאי עובד, תלוי בוותק שלו וכן בהיקף המשרה.

דוגמא: בארבע שנות העבודה הראשונות, זכאי עובד ל- 14 ימי חופשה. זאת אם היקף משרתו הוא מלא. היה והעובד, מועסק בחצי משרה, זכאי הוא ל – 7 ימי חופשה.

המעסיק ישלם דמי חופשה לעובד בשכר ולא יפחית משכרו של העובד במשכורת חודשית.

במקרים רבים, מעניקים הסכמים קיבוציים לעובד, מספר ימי חופשה גדול יותר מכפי שנקבע בדין.

  1. דמי הבראה : זכויות עובד הנוגעות לדמי הבראה, מקורן בצו הרחבה, החל על כלל המשק. מספר דמי ההבראה, גדל גם הוא עם הוותק, כאשר הזכאות לדמי הבראה, קמה רק לאחר סיום שנת העבודה הראשונה. שיעור דמי ההבראה מתעדכן מדי שנה או מספר שנים, כאשר למגזר הציבורי שיעור דמי הבראה שלו ולמגזר הפרטי, השיעור שלו.
  2. החזר נסיעות : העובד זכאי להחזר נסיעות, כאשר חובת המעביד הנה לשלם את נסיעותיו של העובד, עד לתקרה יומית משתנה. אף אם עלות נסיעות העובד, עולה על הסכום המקסימאלי, המעביד אינו חייב לשלם את ההפרש. חובת החזר הנסיעות, קבועה גם היא בצו הרחבה.
  3. שעות נוספות : חוק שעות עבודה ומנוחה, קובע זכויות עובד לעניין שעות נוספות. העובד יקבל תוספת שכר של 25% לכל הפחות, עבור כל שעה נוספת מבין השעתיים הראשונות. לאחר מכן, התוספת תהיה 50%.

הסכם קיבוציים

אחד המונחים המרכזיים בדיני העבודה הוא הסכם קיבוצי. על עובדים רבים, חל הסכם קיבוצי, אך הם אינם תמיד מודעים לו.

במרבית המקרים, מטיבים הסכם קיבוציים עם העובד והוראותיהם גוברות על הוראותיו של הסכם עבודה אחר. כמו כן, סעיף 23 לחוק הסכמים קיבוציים קובע, כי אם חל על העובד, יותר מהסכם קיבוצי אחד, לכל עניין, תחול ההוראה המטיבה עם העובד.

לפיכך, ישנה חשיבות כי העובד יידע האם חל עליו הסכם קיבוצי כלשהו או מספר הסכמים, כדי לוודא שזכויותיו נשמרות ומשולמות על פי ההסכם.

מהו בעצם הסכם קיבוצי? זהו הסכם בין מעביד או ארגון מעבידים לבין ארגון עובדים.

ישנם שני סוגים של הסכמים קיבוציים: מיוחד וכללי. הסכם קיבוצי מיוחד הוא זה הנחתם בין מעביד מסוים או ארגון מעבידים המייצג אותו, לבין ארגון עובדים. הוראות ההסכם חלות באופן ספציפי על הצדדים הללו. לעומת זאת, הסכם קיבוצי כללי חל על ענפי עבודה שלמים או לכלל המשק.

על הסכם עבודה

יכול ויחול על עובד הסכם קיבוצי או מספר הסכמים קיבוציים, כאשר במקביל, נחתם הסכם עבודה בינו לבין המעביד. מטרתם של ההסכמים הקיבוציים היא להטיב עם העובד ועל כן, הוראות הסכם קיבוצי, גוברות על הוראות הסכם עבודה, אלא במקרה וההוראה בהסכם, מטיבה יותר עם העובד.

כאמור, כאשר ישנם מספר הסכמים קיבוציים, תחול ההוראה המטיבה עם העובד.

זכויות עובד קוגנטיות, לא יכולות להיפגע במסגרת הסכם עבודה וכל הוראה הפוגעת בהן, איננה תקפה. על העובד לקרוא בעיון את החוזה, לפני חתימה עליו וכאשר מדובר בחוזה ארוך וסבוך, כדאי להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני עבודה.

הסכם עבודה חייב לכלול סעיפים מהותיים כגון הגדרת התפקיד של העובד, היקף משרתו, שכרו ותנאי העבודה.

זכויות עובד מעוגנת בחוקים ובפסיקה, כאשר ישנם הסכמים קיבוציים, החלים על חלק מן העובדים. במקביל להסכם קיבוצי, יכול וייחתם הסכם עבודה בין הצדדים. במקרה של סתירה, יחול ההסכם הקיבוצי.

עו"ד פז: "אדם שנפגע מאירוע נזיקי שפגע בגופו ובנפשו עומד חסר אונים אל מול המערכת הבירוקרטית וחוסר האכפתיות של חברות הביטוח, דווקא בשעותיו הקשות ביותר. אני מרגישה תחושת סיפוק ומימוש עצמי מהיכולת לעזור לאנשים במאבקם, להקשיב למצוקותיהם ולהלחם עבורם, ללא פשרות, מול כל המערכות השונות כדי להשיג עבורם את תוצאות הטובות ביותר".

עו"ד אביטל פז בוגרת הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל-אביב, הוסמכה כעורכת דין בשנת 1992 והינה בעלת ניסיון רב בליווי וייצוג משפטי ברשלנות רפואית לאחר היכרות רבת שנים עם שני הצדדים התובעים והנתבעים. ליצירת קשר עם עו"ד אביטל פז 077-9974772.

פנייה לייעוץ אישיכדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: רכב.אין באמור לעיל ובאתר Rashlanut-Psakdin רשלנות רפואית פסקי דין משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי או תחליף לכך; כמו כן התוכן באתר רשלנות רפואית פסקי דין לא מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, ויש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו מתיישן. כל המסתמך על המידע באתר רשלנות רפואית עושה זאת באחריותו המלאה ועל דעת עצמו בלבד!

פנייה לייעוץ אישי עם עו"ד אביטל פז

שם ושם משפחה *

מספר טלפון *

נושא הפנייה

כדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: כוכב.
פרטי יצירת קשר:

ז'בוטינסקי 35 רמת גן, 52511.

מגדל התאומים 2, קומה 1

טלפון: 077-9974772


לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:
077-9974772


מידע חשוב נוסף